ΣΤΟΙΧΕΙΑ D.R IKE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: D.R I.K.E

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: € 5.000
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: € 0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 153171401000
ΕΔΡΑ: ΣΟΥΡΗ 20, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131

ΜΕΤΟΧΟΙ
α) ΜΠΑΛΙΑΝ ΑΒΕΔΙΣ του ΡΑΦΗ, Αγ. Σαράντα 2 Ν. Ερυθραία
β) ΡΑΞΕΒΣΚΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ, Πλάτωνος 40 Ν. Ερυθραία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΛΙΑΝ ΑΒΕΔΙΣ του ΡΑΦΗ

Διεύθυνση:
Σουρή 20, Περιστέρι, 12131
Πνευματικά δικαιώματα:
Επικοινωνία:

Κατασκευή Ιστοσελίδας Arcade of Design Studio